Meer resultaten voor gezinstherapie

gezinstherapie
Relatie en gezinstherapie Praktijk voor Psychodiagnostiek en Psychotherapie.
Gezinstherapie PraxisP. facebook. twitter. instagram. linkedin. youtube. facebook. twitter. instagram. linkedin. youtube.
Voor personeel Faculteit PPW. U bent hier: Home / Gezinstherapie. Mensen leven niet geïsoleerd, maar samen met anderen. De mensen waarmee we nauwe relaties hebben, vormen ons systeem. Zo maken we deel uit van meerdere sociale systemen, bijvoorbeeld ons gezin van herkomst, ons huidig gezin met of zonder kinderen, een nieuw samengesteld gezin, vriendenkring Binnen een systeem beïnvloeden mensen elkaars gevoelens, gedachten en gedrag.
Relatie en gezinstherapie KU Leuven.
Historisch overzicht van de systeemtherapie, gezinstherapie en relatietherapie. Kernconcepten en modellen uit de relatie en gezinstherapie aan de hand van het overlopen van de belangrijkste scholen structurele school, experiëntiële school, systemische school, enz. Stilstaan bij bijzondere vraagstukken inzake relatie en gezinstherapie o.a.
Gezinstherapie.
Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen te praten, te zoeken over wat hun als gezin bezig houdt. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de therapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan.
Gezinstherapie Psychologiepraktijk EAS.
Therapie is hierbij iets dat therapeut en gezinsleden samen doen; de samenwerkingsrelatie is de basis van het hele therapeutische proces. Gezinstherapie kan bestaan uit gesprekken met het hele gezin, of met enkele gezinsleden en kan gecombineerd worden met individuele en/of relatietherapie.
4 jarige Opleiding Relatie en Gezinstherapie: Rapunzel.
2017 Bod Pa Een hommage aan Jean-Marie Govaerts. 2015 IJzeren Hans. 2013 Hans Mijn Egel. Waarom kiezen voor Rapunzel? KMO portefeuille, opleidingscheques, Vlaams opleidingsverlof en accreditering artsen. 4 jarige Opleiding Relatie en Gezinstherapie. RapunzelVZW organiseert in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, de 4 jarige opleiding Relatie en gezinstherapie in het kader van Permanente Vorming. Deze opleiding is bedoeld voor hulpverleners die professioneel als relatie en gezinstherapeut werkzaam zijn of zullen zijn, en die de nodige wetenschappelijke vooropleiding hebben nl. een master in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie en/of artsendiploma. Deze opleiding beoogt het bijbrengen van het theoretisch kader van systeemtherapie, het aanleren van psychotherapeutische competenties en vaardigheden en het ontwikkelen van een therapeutische basishouding. In de opleiding komt zowel het werken met paren als het werken met gezinnen uitgebreid aan bod. Deze opleiding is erkend door de BVRGS. Een beklijvende reis: een reis waarin je niet enkel jezelf als therapeut, maar ook als persoon beter leert kennen.
Gezinstherapie Praktijk Het Perspectief.
Enkel op afspraak. Uit ervaring merken we dat de stap naar gezinstherapie vaak nog groter is dan bij individuele therapie. Uit onderzoek blijkt echter dat deze soort therapie soms zelf doeltreffender kan zijn op langere termijn dan individuele therapie. Starten met gezinstherapie hoeft niet te betekenen dat er een probleem is in je gezin.
Context, centrum voor relatie en gezinstherapie UZ Leuven.
Bent u bezorgd dat er in uw relatie of gezin dreigt iets mis te lopen? Doe dan een beroep op de specialisten in relatie of gezinstherapie van context, het centrum voor relatie en gezinstherapie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
Relationele Gezinstherapie RGT Effectieve jeugdinterventies NJi.
Relationele Gezinstherapie beoogt het verminderen van de gedragsproblemen van de jongere waaronder de kans op het plegen van nieuwe delicten. Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren IQ 55 in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen waaronder het plegen van een of meer delicten en hun gezinnen.

Contacteer ons