Resultaten voor eerstelijnspsycholoog

eerstelijnspsycholoog
Projecten om de eerstelijnspsychologische functie in te voeren Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Dat onder meer door: informatie verstrekking over psychische problemen, detecteren van psychische problemen, diagnostiek, intake en indicatiestelling en waar nodig bevorderen van de doorstroming naar meer gespecialiseerde gezondheidszorg. De eerstelijnspsychologische functie zal binnen deze projecten tewerkgesteld worden in bestaande eerstelijnssettings.
Eerstelijnspsychologie Sociale dienstverlening Sociaal Huis 057 33 33 00 Ocmw Poperinge.
Je wordt zo snel mogelijk geholpen. De huisarts of een andere dienst zorgt meestal voor de verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog. De eerstelijnspsycholoog kan je zelf begeleiden of verwijst je door naar een andere hulpverlener die je beter kan helpen met de moeilijkheden die je ervaart.
Eerstelijnspsycholoog Psycholoog Utrecht Oost.
Alle psychologen van Psycholoog Utrecht Oost zijn geregistreerd als Gz-psycholoog in dit BIG-register. Verschil tussen een eerstelijnspsycholoog en een tweedelijnspsycholoog. Wanneer blijkt dat de hulp door een eerstelijnspsycholoog ontoereikend is zal de psycholoog je doorverwijzen naar de specialistische ggz voorheen tweede lijn een ggz-instelling of vrijgevestigd psychotherapeut of klinisch psycholoog.
Eerstelijnspsycholoog Huis voor gezondheid.
Op 12 december 2014 organiseerde het Huis voor Gezondheid een studievoormiddag over dit project: De eerstelijnspsycholoog in Brussel: een vak apart? De presentaties van de verschillende sprekers kan u hier terugvinden. Voor meer informatie kan u steeds bij het Huis voor Gezondheid terecht. Studievoormiddag: De eerstelijnspsycholoog in Brussel: een vak apart?
Eerstelijnspsycholoog VindeenTherapeut.be.
we halen uw resultaten op. Vragen van therapeuten. Vragen van organisatoren. Contacteer de webbeheerder. Op straal rond een gemeente. In de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Henegouwen, Waals-Brabant, Luik, Namen of Luxemburg. VindeenTherapeut.be 2010-2018 Privacy and Cookies Disclaimer Gebruikersvoorwaarden.
Eerstelijnspsychologie Zorgnetwerk Zenneland.
De eerstelijnspsychologen zijn beschikbaar voor bewoners van deze gemeenten.: Standaard wordt een tarief van 9 euro aangerekend per gesprek. In een aantal gevallen voor gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, crisissituaties en personen met een omnio-statuut zijn de consultaties gratis.
Eerstelijnspsycholoog NIVEL.
In 2013 meldde 67% van de cliënten zich op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog, 27% deed dit op eigen initiatief. In overige gevallen ging het vooral om aanmelding op initiatief van een bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts 2%, een collega eerstelijnspsycholoog 1% of de schoolarts 1%.
Permanente vorming eerstelijnspsychologie Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Dan krijgt u meer info over de opleiding als ook een formulier tot kandidaatstelling. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni 2018. Daarna starten de selectiegesprekken en de groep wordt definitief samengesteld begin juli 2018. Deel dit bericht. Deel dit bericht. Nota over de eerstelijnspsycholoog.
Eerstelijnspsycholoog NIVEL.
Het aandeel cliënten dat bij de eerstelijnspsycholoog komt met een depressie neemt door de jaren heen toe van 19% in 2009 tot 30% in 2012. Tussen 2009 en 2012 neemt het percentage cliënten dat door de eerstelijnspsycholoog wordt doorverwezen af en het percentage cliënten dat op eigen initiatief de eerstelijnspsycholoog bezoekt neemt toe.

Contacteer ons